Våra program

Ekonomi

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med verklighetsbaserade case, studiebesök, gästföreläsningar och andra praktiska övningar. Det gör att du under studietiden förbereds för vidare studier på handelshögskola eller universitet och att du får en inblick i de olika yrken som en ekonomiutbildning kan leda till.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Ekonomiprogrammet

Första året

Du får en bred förståelse för programmets karaktärskurser: Privatjuridik och Företagsekonomi. I kursen Företagsekonomi 1 får du prova på olika delar inom ekonomi såsom entreprenörskap och marknadsföring. I kursen Privatjuridik får du kunskaper om lag och rätt och ökad förståelse för svenskt rättsväsende. Utöver detta läser du många förberedande kurser inför en högskoleutbildning. Din utbildning kommer att präglas av att ge dig en djupare förståelse samt rätt verktyg inför framtida studier och detta startar i åk 1 genom betoning på struktur, ordning och reda samt bygga upp förväntningar.

Andra året

Inför ditt andra år väljer du en av våra två inriktningar och du kommer under ditt andra och tredje år att fokusera just på det valet. Väljer du inriktning Ekonomi kommer du fördjupa dina kunskaper inom företagande i kursen Företagsekonomi 2. Väljer du istället  inriktning Juridik kommer du fördjupa dina kunskaper om lag och rätt i kursen Rätten och Samhället. Samtidigt fortsätter du att läsa universitetsförberedande kurser som Samhällskunskap 2, Matematik 2b, Svenska 3 och Engelska 6. Som ett avslutande moment i årskurs 2 genomför du ett mini-gymnasiearbete, som en förberedelse inför åk 3 och det riktiga gymnasiearbetet.

Tredje året

Du läser avslutande kurser utifrån din valda inriktning. För Ekonomi innebär det Marknadsföring och för Juridik innebär det Affärsjuridik. Dessutom läser båda inriktningarna kursen Entreprenörskap och företagande där du ges möjlighet att driva ett UF-företag där du tillämpar dina företagsekonomiska kunskaper genom att i mindre grupper driva ett företag. Det är också i åk 3 du skriver ditt gymnasiearbete – ett kvitto på dina kunskaper efter 3 år. Utöver det läser du Psykologi, Filosofi, Internationell ekonomi och Internationella relationer för att göra dig förberedd inför både vidare studier och ett framtida yrkesliv.

Gästföreläsningar och studiebesök

Ett återkommande inslag under utbildningen är olika gästföreläsare, studiebesök samt externa föredrag inom näringslivet. Genom att knyta an undervisningen till verkligheten blir den mer levande, aktuell och relevant.

Företagande

En annan viktig del i utbildningen handlar om praktiskt företagande. Under årskurs två fokuserar vi lite extra på detta genom vårt arbete med Ung Företagsamhet. Under UF-året driver eleverna ett företag tillsammans i grupper där de bland annat kommer på en affärsidé, skriver en affärsplan och jobbar med försäljning och marknadsföring av sin idé.

Förberedd för vidare studier

På Ekonomiprogrammet får du som elev lära dig om samhällsfrågor, ekonomi och juridik, och hur dessa hänger ihop. Programmet är högskoleförberedande vilket betyder att du får många teoretiska kurser som tillsammans ger dig en bred behörighet till många program och kurser på högskola och universitet.

Lärare på Ekonomiprogrammet

Ann-Mari Öhlin

Lärare i Spanska

Bernt Tornefjell

Lärare i Ekonomiämnen

Christopher Kindbom

Lärare i Engelska, Franska, Ledarskap

Elke Broscheit

Lärare i Tyska, Engelska

Kaj Lundgren

Lärare i Matematik

Karin Larsson

Lärare i Svenska, SVA, GYA

Karin Ljungberg

Lärare i Engelska

Rasim Zahirovic

Arbetslagsledare, Lärare i Samhällskunskap, Kommunikation

Sanna Juhlin

Lärare i Matematik