Våra program

Samhällsvetenskap

Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

På vårt Samhällsvetenskapsprogram anpassas innehållet i de kurser du läser till vad som händer i omvärlden. På så vis blir utbildningen alltid aktuell och relevant. Under dina tre år på programmet kommer du genomgående att träna på att läsa, skriva, analysera och tänka kritiskt med syftet att du ska vara väl förberedd för vidare studier efter gymnasiet.

Intresseanmälan»Poängplan»

Beteendevetenskap

Du som väljer inriktningen Beteendevetenskap läser om människan och individens roll i samhället. Du får läsa kurser som Psykologi, Kommunikation, Sociologi samt Ledarskap och organisation.

Samhällsvetenskap

Du som väljer inriktningen Samhällsvetenskap läser en bred samhällsvetenskaplig fördjupning. Här ingår fortsättningskurser i Historia, Samhällskunskap och Religion men du får också läsa Geografi.

Lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet

Fredrik Wiklund

Lärare i Träningslära, Specialidrott Fotboll

Henrik Berg

Lärare i Matematik, Tyska

Jenny Andersson

Lärare i Sociologi, Samhällskunskap, Historia

Maria Bergander

Lärare i Svenska

Martin Jakobsson

Arbetslagsledare, Programansvarig/Lärare i Samhällskunskap, Historia

Micaela Bengtsson (Föräldraledig)

Lärare i Historia

Susanna Karlsson

FN-samordnare, Lärare i Samhällskunskap, Geografi.