Våra program

Teknik

Inriktning: Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling och som siktar på vidare studier till ingenjör eller andra tekniska universitetsutbildningar efter gymnasiet. Det som är speciellt med just vårt Teknikprogram är att det är praktiskt orienterat. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med olika praktiska övningar där vi tillämpar det vi lärt oss.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Teknikprogrammet

Första året

Robotar och AI

Under första året orienterar du dig samt provar på flera olika områden inom tekniken. Den röda tråden är robotar, artificiell intelligens och automatisering. Du kommer också läsa matematik och fysik under året som ligger till grund för tekniken.

Andra året

Teknik för vår smarta vardag

Under andra året kommer du att få använda webbteknik som plattform för utveckling av hård- och mjukvara för vår smarta vardag med interaktion mellan människa och maskin. Kemi introduceras, medan fysiken och matematiken fortsätter. Dina färdigheter i de tekniska och naturvetenskapliga metoderna fördjupas.

Tredje året

Fokus på vidare studier

Du kommer under ditt tredje år få djupare kunskaper om och få specialisera dig inom teknikämnena. Under året genomför du gymnasiearbetet där du fördjupar dig i ett större tekniskt projekt med hjälp av den vetenskapliga metoden. Efter året kommer du vara förberedd för vidare högskolestudier.

Lärare på Teknikprogrammet

Anders Danielsson

Lärare i datorämnen

Charlotta Sandin

Lärare i Kemi och Biologi

Helen Anderson

Förstelärare, Lärare i Matematik, Fysik

Lars-Göran Danielsson

Förstelärare, Lärare i Psykologi, Filosofi och Träningslära

Patrik Brändefors

Arbetslagsledare, Lärare i Svenska