För elever

Försäkringar

Linköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea försäkring som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Svedeas försäkring. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Svedeas försäkring.

Försäkringsgivare: Svedea försäkring

Försäkringstagare: Linköpings kommun

Omfattning: Heltid, dygnet runt

Skadeanmälan

Via Svedea hemsida: www.svedea.se

Vid frågor, vänligen kontakta Protector försäkring.
E-mail: skadorforetag@svedea.se
Tel: 0771-160 199