För elever

Försäkringar

Linköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector. Ange försäkringsnummer 1082571-1.1 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector.

Försäkringsgivare: Protector försäkring
Försäkringstagare: Linköpings kommun
Omfattning: Skoltid och färd
Försäkringsnummer: 1082571-1.1

Skadeanmälan

Via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se

Vid frågor, vänligen kontakta Protector försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Försäkringsbesked»