Fria Natur

Naturvetenskap – Medicin och hälsa

Inriktning: Naturvetenskap
Profil: Medicin och hälsa

Nu inför vi profilen ”Medicin och hälsa” på vårt Natur-program. Förutom en bred naturvetenskaplig utbildning med högsta möjliga behörighet till vidare studier får du genom våra profilkurser en inblick i ämnena medicin och hälsa. Perfekt för dig som är intresserad av att bli läkare, tandläkare, biomedicinsk analytiker eller veterinär.

Intresseanmälan»Poängplan»

Genom vårt koncept studier och träning har vi länge arbetat med hälsorelaterade områden och frågor. Nu tar vi det arbetet ett steg längre genom profilen ”Medicin och hälsa”.

Se vår presentationsfilm av Naturvetenskapsprogrammet.

Dina tre år

Dina tre år på programmet

Viljan och strävan att ständigt öka förståelsen för vår omvärld har legat som en röd tråd genom människans historia. Människokroppen, naturen, fysikens lagar och rymdens mysterier har alltid väckt vår nyfikenhet och varit drivkraften för några av historiens största tänkare och vetenskapsmän/-kvinnor. Vi har därför valt att skapa en röd tråd i din utbildning genom att namnge åren efter några av naturvetenskapens giganter. Detta sätter inte bara utbildningen i ett historiskt sammanhang utan påverkar också studiebesök, projektarbeten och mycket annat.

Första året

Linné och Newton

Fokus detta år är matematik, biologi och fysik där du kommer lära dig att använda det naturvetenskapliga arbetssättet och det naturvetenskapliga språket. Vi följer i Linnés och Darwins fotspår genom att studera livets olika nivåer – från gener och celler vidare till organismers utveckling och jorden som ekosystem. I fysiken möter vi Newton och hans modeller kring rörelse, kraft och energi.

Andra året

Marie Curie

Att år två har fått namn efter Marie Curie är ingen slump, hon är nämligen den enda kvinnan som tilldelats Nobelpriset två gånger, med både ett pris i kemi och ett i fysik. Under året introduceras kemi, medan fysiken och matematiken fortsätter. Dina färdigheter i de naturvetenskapliga metoderna fördjupas.

Tredje året

Alfred Nobel

Tredje året går i Nobels tecken och anda – en anda som för oss symboliserar spetsen inom modern naturvetenskap. Under året läser du fortsättningskurserna inom alla naturvetenskapliga discipliner där den naturvetenskapliga metoden fördjupas och du förbereds än mer för vidare studier. Under året genomför du gymnasiearbetet där du fördjupar dig i ett större projekt. I kursen naturvetenskaplig specialisering fördjupar du dina naturvetenskapliga kunskaper inom ett specifikt tema.

Väl förberedd för vidare studier

Eftersom Naturvetenskapsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning lägger vi stor vikt vid studieteknik vilket du har nytta av under din gymnasietid samt vid eventuella vidare studier på högskola och universitet.

”Naturvetenskapsprogrammet hos oss kännetecknas av att vi använder naturen och omgivningen runt oss för att verklighetsgöra utbildningen. Det innebär att vi regelbundet åker iväg på exkursioner och studiebesök istället för att bara läsa om det i böckerna…

Lärare på Naturvetenskapsprogrammet

Charlotta Sandin

Lärare i Kemi och Biologi

Anders Danielsson

Lärare i datorämnen

Helen Anderson

Förstelärare, Lärare i Matematik, Fysik

Patrik Brändefors

Arbetslagsledare, Lärare i Svenska

Martin Jakobsson

Instruktör fotboll, Lärare i Samhällskunskap, Internationell ekonomi, religion (föräldraledig)