För elever

Sjukanmälan

En sjukanmälan ska alltid göras om eleven är sjuk och inte kan delta i undervisningen. En sjukanmälan ska göras varje dag eleven är frånvarande.

En omyndig elev får inte sjukanmäla sig själv. Du som vårdnadshavare kan sjukanmäla ditt barn via SchoolSoft förutsatt att du är registrerad användare.

En myndig elev sjukanmäler sig själv, men kan inte sjukanmäla sig via Schoolsoft utan måste ringa in till nummer: 0729-659 139 (det går INTE att skicka SMS till detta nummer eller använda vårt vanliga nummer till skolan). Telefonen är öppen vardagar mellan 07:30 och 11:30.

SchoolSoft»