Fria-timmen för extra studiestöd

news

2022-04-22, 14:42

För att stötta elevernas kunskapsutveckling införde Linköping Fria Läroverk Fria-timmen i början av terminen. En timme i veckan efter ordinarie skoltid finns alla lärare tillgängliga på skolan för eleverna och stödet används flitigt.

Fria-timmen är till för alla elever. Det kan handla om elever som varit borta på grund av sjukdom och behöver komma ikapp eller elever som vill ha hjälp att sträcka sig lite längre och nå högre betyg. Det är en timme när alla lärare finns tillgängliga och eleverna kan söka upp just den lärare som de vill träffa för att utveckla sina kunskaper.

Daniel Nyenger, biträdande rektor på skolan tycker att första terminen med Fria-timmen varit lyckad.

– Det brukar komma 20-30 elever varje vecka. Oftast kommer elever som missat saker på grund av sjukdom eller annan anledning och ibland kommer elever som vill ha extra hjälp för att förstå vissa moment i den vanliga undervisningen.

Det är för tidigt att se om Fria-timmen har gett några effekter på kunskapsresultaten.

– Men vi hör att eleverna gillar att vi är tillgängliga och att det är enkelt att be om hjälp så planen är att vi fortsätter med Fria-timmen även nästa läsår.

Presskontakt

Relaterat material