Vi startar engelsk profil på Ekonomiprogrammet

pressrelease

2019-11-05, 08:00

Med start i höst kan gymnasieelever på Ekonomiprogrammet välja att läsa delar av sin utbildning på engelska. Med nysatsningen ”Engelsk profil” vill vi erbjuda eleverna en ännu bredare utbildning.

Den engelska profilen erbjuds som ett val på Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi och innebär att eleverna läser upp till en tredjedel av programmets kurser på engelska. Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda programmet på svenska, den engelska profilen blir ett valbart alternativ.

– Vi lever i en allt mer globaliserad värld och det är viktigt att vi är en del av den och ger eleverna bästa möjliga förutsättningar efter avslutade gymnasiestudier, säger Marie Lundeborg, rektor på Linköping Fria Läroverk.

Den engelska profilen har två teman som löper som en röd tråd genom utbildningen och som influerar hur undervisningen bedrivs inom de kurser som ingår i programmet. Det ena temat, ”Speech/debate”, handlar om att eleven får tränas i att framföra saker muntligt och i att debattera med andra.

– Att framföra saker muntligt är något som ofta överses i svenska skolor men som elever tränas frekvent i på skolor i andra länder, inte minst i USA, säger Rasim Zahirovic, programansvarig för Ekonomiprogrammet vid Linköping Fria Läroverk.

Det andra temat, ”Casebaserad undervisning”, handlar istället om att förbereda eleverna för de arbetsmetoder som dominerar på handelshögskolor och i yrkeslivet.

– Att undervisningen är casebaserad innebär i korthet att man med lärarledd undervisning jobbar med att lösa olika praktiska problem genom att använda kunskaper man lärt sig från flera olika kurser. Det kan exempelvis handla om att analysera ett företag och dess utmaningar och baserat på det man kommer fram till presentera en strategi, säger Rasim Zahirovic.

Linköping Fria Läroverk lanserar den engelska profilen på Gymnasiemässan som äger rum i Linköping Konsert och Kongress på lördag den 9 november mellan kl. 9:30 och 14.